Tillbaka 

"Skannad" sida från BOXERBLADET 1/1993
 avser 1992
 

Tillbaka